3.235.74.184

0.00€

Ελάχιστη τιμή
0.85€
Μέγιστη τιμή
1.85€
Ελάχιστη τιμή
0.85€
Μέγιστη τιμή
1.85€
Σε αυτό το σημείο μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη διαμόρφωσης της τιμής λιανικής από τη χαμηλότερη στην υψηλότερη δυνατή.
0.0
if(@pay == 0.38) 0.005 ; else @aop;
if(@pay == 0.405) 0.005; else @aop
0.1
0.0
if(@origine == 0.04) 0.01 ; else @distance;
0.00
Math.min(0.2,0.05+((@pay+@origine+@gmo+@alim+@animal-@distance)-0.34+@fats)*1.2)
0.00
Math.min(0.02+((@pay+@alim+@gmo+@animal+@origine-@distance)-0.34)*0.95,0.07)
0.00
((@pay+@alim+@gmo+@animal+@origine-@distance)*1000/1000+@fats+@past+@bio+@pack+@aop+@indus+@mie+@distance+@trans)*1
0.00
Math.min(15/100+((@pay+@origine+@gmo+@alim+@animal-@distance)-0.34+@fats)*0.7,25/100)
0.00
(@wholesale/(1-@mde)*1.13*(5/100))/(1-1.13*(5/100)/(1-@mde))
0.00
(@wholesale+@cqlp)
0.00
(@pfi/(1-@mde))
0.00
@prixht*13/100
0.00
(@prixht+@tva)

ligne vide

1


Προτεινόμενη τιμή για γάλα πλήρες 1L

Math.round(@prixttc*1000)/1000

Αμοιβή παραγωγού για 1 λίτρο γάλα πλήρες

(@pay+@alim+@gmo+@animal+@origine-@distance)*1000/1000


PRIX TTC

Math.round(@prixttc*1000)/1000