3.236.156.34

0.00€

Ελάχιστη τιμή
3.68€
Μέγιστη τιμή
11.11€
Ελάχιστη τιμή
3.68€
Μέγιστη τιμή
11.11€
Αυτή η μπάρα σας δείχνει την εξέλιξη της προτεινόμενης τιμής λιανικής ανά λίτρο (€/λίτρο) σε σχέση με τις επιλογές που έχετε κάνει.
(@origin+@pay+@type+@culti+@eco+@harv)*1000
@remuneration/100000
if(@pay == 1.77) 0 ; else @coop
(@origin+@pay)
0.25
if(@origin== 0.0 & @pay == 1.77) (0.70 * 0.25) ; else @mie
if(@origin== 0.0 & @pay == 2.40) (0.75 * 0.25) ; else @mie
if(@origin== 0.0 & @pay == 2.51) (0.80 * 0.25) ; else @mie
if(@origin== 0.05 & @pay == 1.77) (0.80 * 0.25) ; else @mie
if(@origin== 0.05 & @pay == 2.40) (0.85 * 0.25) ; else @mie
if(@origin== 0.05 & @pay == 2.51) (0.90 * 0.25) ; else @mie
if(@origin== 0.10 & @pay == 1.77) (0.90 * 0.25) ; else @mie
if(@origin== 0.1 & @pay == 2.40) (0.95 * 0.25) ; else @mie
0.25
if(@origin== 0.0 & @pay == 1.77) (0.70 * 0.25) ; else @mde
if(@origin== 0.0 & @pay == 2.40) (0.75 * 0.25) ; else @mde
if(@origin== 0.0 & @pay == 2.51) (0.80 * 0.25) ; else @mde
if(@origin== 0.05 & @pay == 1.77) (0.80 * 0.25) ; else @mde
if(@origin== 0.05 & @pay == 2.40) (0.85 * 0.25) ; else @mde
if(@origin== 0.05 & @pay == 2.51) (0.90 * 0.25) ; else @mde
if(@origin== 0.10 & @pay == 1.77) (0.90 * 0.25) ; else @mde
if(@origin== 0.1 & @pay == 2.40) (0.95 * 0.25) ; else @mde
0.75
if(@volume == 0.95) 1.0 ; else @qtite
if(@volume == 1.13) 1.0 ; else @qtite
if(@volume == 1.28) 3.0 ; else @qtite
if(@volume == 1.79) 3.0 ; else @qtite
if(@volume == 0.83) 0.75 ; else @qtite
if(@volume == 1.81) 5.0 ; else @qtite
(@origin+@pay+@type+@culti+@eco+@phase+@filtre+@harv+@help+@coop)
((@pvote*@qtite)+@volume)*(1+@mie)
0.13 ;
0.05*(@pfht/((1-@mde)/(1+@tva)-0.05))
(@rdv+@pfht)
(@livraisonht)/(1-@mde)
(@prht*(1+@tva))
(@prttc/@qtite)


Προτεινόμενη τιμή λιανικής για το ελαιόλαδο που επιλέξατε (€)

Math.round(@prttc*100)/100

Προτεινόμενη τιμή λιανικής ανά Λίτρο (€/λίτρο)

Math.round(@pal*100)/100Αμοιβή παραγωγού (€/Κιλό ελαιόλαδου)

@remuneration/1000Prix coneillé

@pal