3.235.137.159

0.00€

Ελάχιστη τιμή
2.23€
Μέγιστη τιμή
3.15€
Ελάχιστη τιμή
2.23€
Μέγιστη τιμή
3.15€
Σε αυτό το σημείο μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη διαμόρφωσης της τιμής λιανικής από τη χαμηλότερη στην υψηλότερη δυνατή.
0.0
if(@pay == 0.24) 0.003 ; else @aop;
if(@pay == 0.36) 0.003 ; else @aop
if(@choix == 0.285) 0.003 ; else @aop
0.46
0.14
0.00
(((@choix+@origine+@pay+@alim+@gmo+@alimdeux+@animal)+@aop/1000*0.6)*3+(@fats+@pack+@packpartrois+@bio)+@indus)*(1+@mie)
0.35
if(@choix == 0.204) 0.3 ; else @mde;
if(@pay == 0) 0.3 ; else @mde;
if(@pay == 0.012) 0.315 ; else @mde;
if(@pay > 0.02) 0.33 ; else @mde;
if(@choix == 0.285) 0.33; else @mde
0.00
((@wholesale)/(1-@mde)*1.13*0.05)/(1-1.13*0.05/(1-@mde))
0.00
@wholesale + @cqlp
0.00
(@phtcqlp)/(1-@mde)
0.00
@pnet*13/100
0.00
(@pnet+@tva)
0.00
(@prixttc/6)
0.00
(@choix+@origine+@pay+@alim+@gmo+@alimdeux+@animal)/0.6*1000
0.00
@aop*1000
0.00
(@wholesale/(1-@mde)*1.13*(5/100))/(1-1.13*(5/100)/(1-@mde))

Λιανική τιμή με ΦΠΑ

@prixttc

ligne vide

1


Προτεινόμενη τιμή για στραγγιστό αγελαδινό γιαούρτι σε συσκευασία 3x200γρ

Math.round(@prixttc*1000)/1000

Αμοιβή παραγωγού για 1 λίτρο γάλα

@rem/1000


PRIX TTC

Math.round(@prixttc*1000)/1000


Επικυρώντας εδώ, επιβεβαιώνω ότι αυτά τα προϊόντα αντιστοιχούν στις προσδοκίες μου και ότι θέλω να τα αγοράσω σε αυτή την τιμή.